Pro zkušební kontaktní čočky k očnímu specialistovi

U kontaktních čoček dioptrie, zakřivení nebo doporučení čoček kamarádkou bohužel nejsou jistotou, že kontaktní čočky budou vyhovovat stejně nebo lépe, než ty předchozí. Důležitou roli totiž hraje mnohem více parametrů, například tyto:

Nevyhovující zakřivení čočky

Stejné zakřivení u kontaktních čoček nemusí znamenat, že čočka bude sedět na rohovce stejně – záleží na konstrukci konkrétní čočky a na zpracování okrajů čočky. A stejně tak může vyhovovat čočka s menším nebo větším zakřivením. Jde o usazení čočky na oku, které může zkontrolovat pouze oční specialista. V případě malého zakřivení může čočka škrábat, vytvářet na čočce otoky, v případě příliš velkého zakřivení může čočka vyklouzávat z oka, zhoršit kvalitu vidění, dráždit víčka.

Různé materiály čoček

Na začátku je třeba říci, že existují dvě skupiny materiálů kontaktních čoček – hydrogelové a silikon-hydrogelové materiály. V těchto skupinách je pak spousta různých materiálů, až na výjimky jsou každé čočky z různého materiálu, liší se i materiály kontaktních čoček od stejného výrobce. Nevhodný materiál je znatelný již po pár hodinách nošení, způsobuje pálení, řezání, celkové nepohodlí, může dokonce vyvolat alergickou reakci. Nevhodné parametry čoček, které určuje materiál, jako obsah vody, propustnost pro kyslík, smáčivost, pružnost, odolnost proti usazeninám, mohou mít vliv na pohodlí i zdraví nošení.

Pouze odborník odhalí možné komplikace

Na svých očích cítíme pouze to, že nám nevyhovuje materiál čočky, máme výrazně nevyhovující zakřivení nebo špatnou dioptrickou hodnotu – nic více. Zbytek (již zmíněné zakřivení, pohyb čočky na oku, usazeniny, změny na rohovce, otlaky apod.) je viditelný pouze pod přibližovacími mikroskopy ve štěrbinové lampě, nositel sám nic nemusí cítit. Komplikace se mohou projevovat pomalu a z počátku zcela nenápadně.

Před nákupem nových kontaktních čoček se tedy určitě vyplatí zkouška kontaktních čoček zkušebním párem = diagnostickými čočkami u kontaktologa, a to kvůli zdravotní i finanční stránce – lépe zaplatit vyšetření a být si jistý než celou krabičku čoček na vlastní riziko.

Více na téma zkušební kontaktní čočky v článku Proč je ke zkoušce nových čoček nutné vyšetření na portále o kontaktních čočkách Cocky.cz.

TOPlist